Hiển thị tất cả 8 kết quả

Các set sashimi tươi sống cao cấp tại Ngô Sự. Cam kết sản phẩm tươi ngon đặc biệt. 100% khách hàng hài lòng

Giảm giá!

Set Sashimi

SET SASHIMI 1

407,000
Giảm giá!

Set Sashimi

SET SASHIMI 2

450,000
Giảm giá!

Chế Biến Sẵn

SET SASHIMI 3

345,000
Giảm giá!

Chế Biến Sẵn

SET SASHIMI 4

650,000
Giảm giá!

Chế Biến Sẵn

SET SASHIMI 5

390,000
Giảm giá!

Chế Biến Sẵn

SET SASHIMI 6

375,000
Giảm giá!

Set Sashimi

Set Sashimi 7

460,000
Giảm giá!

Set Sashimi

Set Sashimi 8

628,000