GÓI TIỀM THUỐC BẮC

50,000

Sản phẩm gói tiềm thuốc bắc nhỏ, phù hợp để làm các món tiềm ngon như bào ngư tiềm thuốc bắc, hải sâm tiềm thuốc bắc…