Hiển thị tất cả 6 kết quả

Các sản phẩm ngao, sò, ốc các loại khác nhau tại cửa hàng Ngô Sự. Cam kết tươi sống 100%

Giảm giá!

Hải Sản Trong Nước

NGAO 2 CỒI SỐNG

330,000
Giảm giá!

Hải Sản Trong Nước

ỐC GIÁC VÀNG SỐNG

350,000
Giảm giá!

Hải Sản Trong Nước

ỐC HƯƠNG CỒ THIÊN NHIÊN

950,000
Giảm giá!

Hải Sản Trong Nước

SÒ DƯƠNG TƯƠI SỐNG

270,000
Giảm giá!

Hải Sản Trong Nước

SÒ HUYẾT CỒ

470,000
Giảm giá!

Hải Sản Trong Nước

SÒ LÔNG CỒ TƯƠI SỐNG

160,000